THE FUTURE IS FAST - FIBER OPTIC SOLUTION

Kable specjalnego przeznaczenia

Wzmocniony Kabel Militarny Netpromu jest zbudowany z 1-4 kabli simplexowych, owiniętych (SZ) wokół stalowego drutu stanowiącego centralne wzmocnienie, a następnie pokryty laminowaną folią aluminiową (APL) jako dodatkowa ochrona przed dostępem wody, na którą nałożony jest płaszcz polietylenowy (PE).