Napowietrzny Kabel Ósemkowy (2-60 włókna)

Napowietrzny Kabel Ósemkowy (2-60 włókna)