Patchcordy Przejściowe

Patchcordy Przejściowe

Patchcordy kondycjonujące (ang. Mode Conditioning) to specjalnej konstrukcji patchcordy duplexowe, w których sygnał prowadzony włóknem jednomodowym jest wpuszczany do włókna wielomodowego w sposób kontrolowany, względem środka rdzenia włókna wielomodowego.
Pozwala to na transmisję fali o długości 1300nm, na włóknie o dobrej jakości, na odległość do 550m. Uzyskuje się dzięki temu znaczącą poprawę jakości propagacji światła we włóknie wielomodowym, gdyż przesunięcie rdzenia włókna jednomodowego względem rdzenia włókna wielomodowego pozwala zminimalizować różnicowe opóźnienie międzymodowe (DMD).